Encontrados 111 resultados para: lica

 • U znoju lica svoga kruh svoj æeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: tÓa iz zemlje uzet si bio - prah si, u prah æeš se i vratiti." (Knjiga Postanka 3, 19)
 • Evo me tjeraš danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeèni lutalac na zemlji - tko me god naðe, može me ubiti." (Knjiga Postanka 4, 14)

 • Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istoèno od Edena, i ondje se nastani. (Knjiga Postanka 4, 16)

 • Reèe Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat æu s lica zemlje - od èovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio." (Knjiga Postanka 6, 7)

 • Jer æu do sedam dana pustiti dažd po zemlji èetrdeset dana i èetrdeset noæi te æu istrijebiti s lica zemlje svako živo biæe što sam ga naèinio." (Knjiga Postanka 7, 4)

 • Šem i Jafet uzmu ogrtaè, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, iduæi natraške, pokriju oèevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidješe oca gola. (Knjiga Postanka 9, 23)

 • "Dobro si kazao!" - uzvrati Mojsije. "Lica tvoga više neæu vidjeti!" (Knjiga Izlaska 10, 29)
 • Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište. (Knjiga Izlaska 25, 20)

 • Zašto bi Egipæani morali reæi: 'U zloj ih je namjeri i odveo, tako da ih smakne u brdinama i izbriše s lica zemlje!' Smiri svoj gnjev i ljutinu; odustani od zla svome narodu! (Knjiga Izlaska 32, 12)

 • A ti", doda, "moga lica ne možeš vidjeti, jer ne može èovjek mene vidjeti i na životu ostati. (Knjiga Izlaska 33, 20)

 • Napokon Mojsije siðe sa Sinajskog brda. Silazeæi s brda, nosio je u rukama ploèe Svjedoèanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost. (Knjiga Izlaska 34, 29)

 • Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti. (Knjiga Izlaska 34, 30)
“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina