Encontrados 130 resultados para: gradovima

 • Neka skupljaju od svakog žita za sedam dobrih godina što dolaze; neka s ovlaštenjem faraonovim sabiru žito za hranu i pohranjuju ga po gradovima. (Knjiga Postanka 41, 35)

 • Kuæe koje u levitskim gradovima pripadaju levitima mogu leviti otkupiti u svako vrijeme. (Levitski zakonik 25, 32)

 • Ako se koji levit ne posluži svojim pravom otkupa, onda æe kuæa što bude prodana u gradu njegova vlasništva biti za jubileja vraæena. Jer kod Izraelaca kuæe u gradovima levita njihovo su vlasništvo. (Levitski zakonik 25, 33)

 • Izrael zauzme sve one gradove i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca; u Hešbonu i svim njegovim naseljima. (Knjiga Brojeva 21, 25)

 • a sami æemo pograbiti oružje i poæi na èelu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša nejaèad neka ostane - zbog stanovništva ove zemlje - u utvrðenim gradovima. (Knjiga Brojeva 32, 17)

 • Naša nejaèad, naše žene, naša stoka i sve naše blago neka ostanu ondje u gileadskim gradovima, (Knjiga Brojeva 32, 26)

 • I tako njima - Gadovcima, Rubenovcima i polovici plemena Manašea, sina Josipova - dadne kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga, zemlju s gradovima u njihovim granicama, gradove okolne zemlje. (Knjiga Brojeva 32, 33)

 • Svi ste onda došli k meni i rekli: 'Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim æemo iæi i o gradovima u koje æemo doæi.' (Ponovljeni zakon 1, 22)

 • Jedino se nisi primicao zemlji Amonaca, kraju uz potok Jabok, i gradovima u pogorju, kako je Jahve, Bog naš, odredio. (Ponovljeni zakon 2, 37)

 • A svu stoku i plijen po tim gradovima zadržasmo za se. (Ponovljeni zakon 3, 7)

 • To je, dakle, bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme, poèev od Aroera, koji je na potoku Arnonu. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima. (Ponovljeni zakon 3, 12)

 • Jedino žene vaše, djeca vaša i stoka vaša - znam da imate mnogo stoke - neka ostanu u vašim gradovima što vam ih dodijelih (Ponovljeni zakon 3, 19)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina