Encontrados 24 resultados para: deve

 • Pusti deve da poliježu izvan grada, pokraj studenca. Bijaše veèer, kad žene izlaze da crpu vodu. (Knjiga Postanka 24, 11)

 • pa neka djevojka kojoj ja reèem: 'Molim te, spusti svoj vrè da se napijem', a ona odgovori: 'Pij! I deve æu ti napojiti', bude ona koju si odredio za svoga slugu Izaka. Tako æu saznati da si iskazao milost mome gospodaru." (Knjiga Postanka 24, 14)

 • Kad su deve prestale piti, èovjek izvadi viticu od zlata, tešku pol šekela, i stavi je na njezine nosnice, a na ruke joj stavi dvije zlatne narukvice, teške deset šekela. (Knjiga Postanka 24, 22)


 • Reèe on: "Hajde unutra, blagoslovljeni od Jahve! Što stojiš vani kad sam ja spremio kuæu i mjesto za deve." (Knjiga Postanka 24, 31)

 • Tako èovjek uðe u kuæu. Rastovare deve i dadu im slame i p§iæe, a njemu i ljudima koji su ga pratili donesu vode da operu noge. (Knjiga Postanka 24, 32)

 • Ona brzo spusti vrè i odvrati: 'Pij! A napojit æu i tvoje deve.' Tako sam se ja napio, a ona napoji i moje deve. (Knjiga Postanka 24, 46)

 • Onda se diže Rebeka i njezine dvorkinje, zajahaše deve te poðoše za èovjekom. Tako sluga preuze Rebeku i ode. (Knjiga Postanka 24, 61)

 • U predveèerje iziðe Izak da se poljem prošeta; diže oèi i ugleda deve gdje dolaze. (Knjiga Postanka 24, 63)

 • Kad Rebeka, podigavši svoje oèi, opazi Izaka, sjaha s deve (Knjiga Postanka 24, 64)

 • Èovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad. (Knjiga Postanka 30, 43)

 • Nato Jakov naprti na deve svoju djecu i svoje žene; (Knjiga Postanka 31, 17)

 • A Rahela bijaše uzela kumire i stavila ih u sjedalo svoje deve, a onda na njih sjela. Laban je premetao po svemu šatoru, ali ih ne naðe. (Knjiga Postanka 31, 34)

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina