Encontrados 62 resultados para: bojte

 • "Budite mirni", reèe im on. "Ne bojte se! Bog vaš i Bog vašega oca stavio je blago u vaše vreæe. Vaš je novac k meni stigao." Potom im izvede Šimuna. (Knjiga Postanka 43, 23)

 • Josip im odvrati: "Ne bojte se! TÓa zar sam ja namjesto Boga! (Knjiga Postanka 50, 19)

 • Zato se ne bojte! Ja æu se brinuti za vas i za vašu djecu." Tako ih je smirio ljubeznim rijeèima. (Knjiga Postanka 50, 21)


 • "Ne bojte se!" - reèe Mojsije narodu. "Stojte èvrsto pa æete vidjeti što æe vam Jahve uèiniti da vas danas spasi: Egipæane koje danas vidite nikad više neæete vidjeti. (Knjiga Izlaska 14, 13)

 • "Ne bojte se", reèe Mojsije narodu. "Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite." (Knjiga Izlaska 20, 20)

 • Svoje se majke i svoga oca svaki bojte! Subote moje držite! Ja sam Jahve, Bog vaš! (Levitski zakonik 19, 3)

 • Samo, nemojte se buniti protiv Jahve! Ne bojte se naroda one zemlje: tÓa on je zalogaj za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve! Ne bojte ih se!" (Knjiga Brojeva 14, 9)

 • U suðenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! TÓa sud je Božji! Ako vam koji sluèaj bude pretežak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim.' (Ponovljeni zakon 1, 17)

 • 'Ne bojte se!' - rekoh vam. - 'Ne plašite ih se! (Ponovljeni zakon 1, 29)

 • Ne bojte se njih! TÓa Jahve, Bog vaš, bori se za vas.' (Ponovljeni zakon 3, 22)

 • Idite samo za Jahvom, Bogom svojim; njega se bojte; njegove zapovijedi vršite; njegov glas slušajte; njemu štovanje iskazujte; uz njega se priljubite. (Ponovljeni zakon 13, 5)

 • Neka im kaže: 'Èuj, Izraele! Danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Neka vam srca ne klonu! Ne plašite se! Ne bojte se! Ne dršæite pred njima! (Ponovljeni zakon 20, 3)

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina