Encontrados 76 resultados para: Vratio

 • Pošto se vratio, porazivši Kedor-Laomera i kraljeve koji su bili s njim, u susret mu, u dolinu Šave, to jest u Kraljev dol, iziðe kralj Sodome. (Knjiga Postanka 14, 17)

 • Izak se vratio iz blizine Beer Lahaj Roja; živio je, naime, u kraju Negeba. (Knjiga Postanka 24, 62)

 • Kad se Ruben vratio k èatrnji i vidio da Josipa nema u èatrnji, razdere svoju odjeæu. (Knjiga Postanka 37, 29)

 • A kad se vratio svojoj braæi, povika: "Djeèaka nema! Kamo æu ja sad?" (Knjiga Postanka 37, 30)

 • Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što èovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoænik Jošua, sin Nunov, mlaðarac, iz Šatora ne bi micao. (Knjiga Izlaska 33, 11)

 • Kada se Jiftah vratio kuæi u Mispu, gle, iziðe mu u susret kæi plešuæi uza zvuke bubnjeva. Bijaše mu ona jedinica, osim nje nije imao ni sina ni kæeri. (Knjiga o sucima 11, 34)

 • Poslije nekog vremena, kada se vratio da je odvede, Samson skrenu da vidi mrtvog lava, a to u mrtvom lavu roj pèela i med. (Knjiga o sucima 14, 8)

 • On uze meda u ruke i jeo ga je iduæi putem. Kada se vratio k ocu i majci, dade ga i njima te i oni jedoše; ali im ne reèe da ga je uzeo iz mrtvog lava. (Knjiga o sucima 14, 9)

 • Kad se narod vratio u tabor, rekoše starješine Izraelove: "Zašto je Jahve dopustio da nas Filistejci danas pobijede? Poðimo u Šilo po Kovèeg saveza Jahvina neka doðe u našu sredinu i spasi nas iz ruku naših neprijatelja." (Prva knjiga o Samuelu 4, 3)

 • A kad se David vratio pošto je pogubio Filistejca, uze ga Abner i dovede ga pred Šaula, a u ruci David još držaše Filistejèevu glavu. (Prva knjiga o Samuelu 17, 57)

 • Kad se Šaul vratio iz potjere za Filistejcima, javiše mu ovo: "David je u Engadskoj pustinji!" (Prva knjiga o Samuelu 24, 2)

 • Dadoše mu grudu smokava i dva grozda suhoga grožða. Kad je to pojeo, vratio mu se život, jer tri dana i tri noæi ne bijaše ništa jeo i ništa pio. (Prva knjiga o Samuelu 30, 12)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina