Encontrados 395 resultados para: Vrata

 • Na korablji naèini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji naèini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat. (Knjiga Postanka 6, 16)

 • Što uðe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih biæa, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata. (Knjiga Postanka 7, 16)

 • Lot iziðe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata. (Knjiga Postanka 19, 6)

 • "Odstupi odatle!" - rekoše. - "Došao kao dotepenac, a za suca se veæ postavlja. Sad æemo mi s tobom gore nego s njima." I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju. (Knjiga Postanka 19, 9)

 • Ali ona dvojica pruže ruke van, povukoše Lota k sebi u kuæu i zatvore vrata; (Knjiga Postanka 19, 10)

 • a ljude pred vratima, mlade i stare, zabliješte tako da nisu mogli naæi vrata. (Knjiga Postanka 19, 11)

 • svoj æu blagoslov na te izliti i uèiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji æe potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. (Knjiga Postanka 22, 17)

 • Blagoslove Rebeku i reknu joj: "Sejo naša, budi mati nebrojenim tisuæama, a dušmana svojih vrata potomci ti zaposjeli!" (Knjiga Postanka 24, 60)

 • U kožu kozleta zamota mu ruke i goli dio vrata. (Knjiga Postanka 27, 16)

 • Od maèa svoga æeš živjeti, brata svoga æeš služiti. Ali jednom, kada se pobuniš, jaram æeš njegov stresti sa svog vrata." (Knjiga Postanka 27, 40)

 • Potresen, uzviknu: "Kako je strašno ovo mjesto! Zaista, ovo je kuæa Božja, ovo su vrata nebeska!" (Knjiga Postanka 28, 17)

 • Ezav mu potrèa u susret. Zagrli ga padnuvši mu oko vrata, poljubi ga i zaplaka. (Knjiga Postanka 33, 4)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina