Encontrados 69 resultados para: Vlasti

 • On u ovoj kuæi nema više vlasti negoli ja i ništa mi ne krati, osim tebe, jer si njegova žena. Pa kako bih ja mogao uèiniti tako veliku opaèinu i sagriješiti protiv Boga!" (Knjiga Postanka 39, 9)

 • "Sada znam da je Jahve veæi od svih bogova jer je izbavio narod ispod egipatske vlasti kad su s njim okrutno postupali." (Knjiga Izlaska 18, 11)

 • Tko otme èovjeka - bilo da ga proda, bilo da ga u svojoj vlasti zadrži - neka se kazni smræu. (Knjiga Izlaska 21, 16)

 • Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih. (Knjiga Brojeva 27, 20)

 • nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuæe ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. (Ponovljeni zakon 7, 8)

 • U njegovo se vrijeme Edomci odmetnuše ispod judejske vlasti i postaviše sebi kralja. (Druga knjiga o kraljevima 8, 20)

 • Ipak su se Edomci oslobodili ispod judejske vlasti sve do danas. U isto se doba odmetnu i Libna. (Druga knjiga o kraljevima 8, 22)

 • I tako se dogodilo zato što su Izraelci sagriješili protiv Jahve, Boga svoga, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, ispod vlasti faraona, kralja egipatskog. Štovali su druge bogove, (Druga knjiga o kraljevima 17, 7)

 • Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i moæ, u tvojoj je vlasti da uèiniš velikim i jakim sve. (Prva knjiga Ljetopisa 29, 12)

 • I svoju mater Maaku ukloni kralj Asa s vlasti jer je bila naèinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada, satro ga i spalio u potoku Kidronu. (Druga knjiga Ljetopisa 15, 16)

 • U njegovo se vrijeme Edomci odmetnuše ispod judejske vlasti i postaviše sebi kralja. (Druga knjiga Ljetopisa 21, 8)

 • Ipak su se Edomci oslobodili ispod judejske vlasti sve do danas. U isto se doba odmetnu i Libna da ne bude pod njegovom vlašæu, jer je on ostavio Jahvu, Boga svojih otaca. (Druga knjiga Ljetopisa 21, 10)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina