Encontrados 155 resultados para: Tvoji

 • A s tobom æu uèiniti Savez; ti æeš uæi u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. (Knjiga Postanka 6, 18)

 • "Iziði iz korablje, ti, tvoja žena, tvoji sinovi i žene tvojih sinova s tobom. (Knjiga Postanka 8, 16)

 • Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, èemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kuæi nasljednik Eliezer Damašèanin? (Knjiga Postanka 15, 2)

 • Tada Bog reèe Abramu: "Dobro znaj da æe tvoji potomci biti stranci u tuðoj zemlji; robovat æe i biti tlaèeni èetiri stotine godina, (Knjiga Postanka 15, 13)

 • Sada vrati èovjeku ženu njegovu; prorok je on; molit æe se za tebe da ostaneš na životu. Ako je ne vratiš, znaj da æeš umrijeti, ti i svi tvoji." (Knjiga Postanka 20, 7)

 • svoj æu blagoslov na te izliti i uèiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji æe potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. (Knjiga Postanka 22, 17)

 • Tada sama njegova braæa doðu k njemu, bace se preda nj te mu reknu: "Evo nas k tebi da budemo tvoji robovi!" (Knjiga Postanka 50, 18)

 • Ali ni ti ni tvoji dvorani, znam ja, još se ne bojite Boga Jahve." (Knjiga Izlaska 9, 30)

 • Ispunit æe ti sav dvor, kuæe tvojih službenika i domove svih ostalih Egipæana - takvo što ne vidješe ni tvoji oèevi ni oèevi tvojih oèeva u ovoj zemlji od svojih vremena do danas.'" Okrene se i ode od faraona. (Knjiga Izlaska 10, 6)

 • Onda æe svi ovi tvoji dvorani k meni doæi, preda me se baciti i vikati: Nosi se i ti i sav puk koji za tobom ide! Poslije toga æu otiæi." I gnjevan ode od faraona. (Knjiga Izlaska 11, 8)

 • Triput na godinu neka svi tvoji muški stupe pred Gospodara Jahvu. (Knjiga Izlaska 23, 17)

 • Pred tobom æu odaslati stravu svoju; u metež æu baciti sav svijet meðu koji dospiješ i uèinit æu da svi tvoji neprijatelji bježe pred tobom. (Knjiga Izlaska 23, 27)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina