Encontrados 281 resultados para: Svom

 • Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. (Knjiga Postanka 2, 1)

 • Prvom je ime Pišon, a optjeèe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata. (Knjiga Postanka 2, 11)

 • Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oèi zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. (Knjiga Postanka 3, 6)

 • Nato Jahve, Bog, reèe zmiji: "Kad si to uèinila, prokleta bila meðu svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat æeš i zemlju jesti sveg života svog! (Knjiga Postanka 3, 14)

 • Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je naèinio èovjeka na zemlji. (Knjiga Postanka 6, 6)

 • Ovo je povijest Noina: Noa je bio èovjek pravedan i neporoèan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. (Knjiga Postanka 6, 9)

 • Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune. (Knjiga Postanka 24, 9)

 • A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom roðenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, (Knjiga Postanka 25, 13)

 • Ezav upita: "Što kaniš sa svom ovom povorkom što sam je sreo?" Odgovori: "Naæi naklonost svoga gospodara." (Knjiga Postanka 33, 8)

 • dok je Jakov otišao u Sukot, gdje sebi sagradi kuæu, a svom blagu podigne staje. Stoga je onom mjestu dano ime Sukot. (Knjiga Postanka 33, 17)

 • Šekem je govorio i svom ocu Hamoru: "Onu mi djevojku uzmi za ženu!" (Knjiga Postanka 34, 4)

 • Hamor im reèe. "Moj se sin Šekem svom dušom zaljubio u vašu kæer. Dajte mu je za ženu! (Knjiga Postanka 34, 8)


“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina