Encontrados 1414 resultados para: Svoje

  • Dadoh joj vremena za obraæenje, ali ona neæe da se obrati od bludnosti svoje. (Otkrivenje 2, 21)

  • "Pobjednika æu posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." (Otkrivenje 3, 21)

  • dvadeset i èetiri starješine padnu nièice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu - Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreæi: (Otkrivenje 4, 10)

  • Odgovorih mu: "Gospodine moj, ti to znaš." A on æe mi: "Oni doðoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjèevoj. (Otkrivenje 7, 14)

  • A kada dovrše svoje svjedoèanstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit æe s njima, pobijediti ih i ubiti. (Otkrivenje 11, 7)

  • No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. (Otkrivenje 12, 14)

  • Evo dolazim kao tat! Blažen onaj koji bdije i èuva haljine svoje da ne ide gol te mu se ne vidi sramota! (Otkrivenje 16, 15)

  • Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune rijeèi Božje. (Otkrivenje 17, 17)

  • More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suðen po djelima svojim. (Otkrivenje 20, 13)

  • Blago onima koji peru svoje haljine: imat æe pravo na stablo života i na vrata æe smjeti u grad! (Otkrivenje 22, 14)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina