Encontrados 5264 resultados para: Sve

 • Sa sobom izvedi sva živa biæa, sva stvorenja što su s tobom: ptice, stoku i sve gmizavce što zemljom puze; neka zemljom vrve, plode se i na zemlji množe!" (Knjiga Postanka 8, 17)

 • Sve životinje, svi gmizavci, sve ptice - svi stvorovi što se zemljom mièu - iziðu iz korablje, vrsta za vrstom. (Knjiga Postanka 8, 19)

 • Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vruæine, ljeta, zime, dani, noæi nikada prestati neæe." (Knjiga Postanka 8, 22)

 • Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve što se po zemlji kreæe i sve ribe u moru: u vaše su ruke predane. (Knjiga Postanka 9, 2)

 • Sve što se kreæe i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje. (Knjiga Postanka 9, 3)

 • U svemu poživje Noa devet stotina pedeset godina; potom umrije. (Knjiga Postanka 9, 29)

 • tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. (Knjiga Postanka 10, 19)

 • Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. (Knjiga Postanka 10, 29)

 • Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. (Knjiga Postanka 10, 30)

 • Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. (Knjiga Postanka 11, 6)

 • Onda se povuku natrag i stignu u En Mišpat, to jest Kadeš, i pokore sve krajeve Amaleèana i Amorejaca, koji su nastavali Haseson Tamar. (Knjiga Postanka 14, 7)

 • Pobjednici pokupe sve blago po Sodomi i Gomori i svu hranu pa odu. (Knjiga Postanka 14, 11)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina