Encontrados 1472 resultados para: Sav

  • Buduæi da si oèuvao moju rijeè o postojanosti, i ja æu oèuvati tebe od èasa kušnje koji ima doæi na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari. (Otkrivenje 3, 10)

  • Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oèi pomažeš i vidiš. (Otkrivenje 3, 18)

  • I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti peèat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. (Otkrivenje 6, 12)

  • Nebo išèeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. (Otkrivenje 6, 14)

  • I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovèeg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuèa velika. (Otkrivenje 11, 19)

  • ni zlata, ni srebra, ni dragoga kamenja, ni biserja, ni tanana lana, ni grimiza, ni svile, ni skrleta: nit ikakva mirisava drveta, nit ikakva predmeta od slonove kosti, nit ikakva predmeta od skupocjena drveta, nit od mjedi, nit od željeza, nit od mramora; (Otkrivenje 18, 12)

  • "Voæe za kojim ti duša žudjela pobježe od tebe, sav raskoš i sjaj propade ti - ne, nema ga više!" (Otkrivenje 18, 14)

  • sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slièna kristalnom jaspisu; (Otkrivenje 21, 11)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina