Encontrados 64 resultados para: Pisano

 • Zatim Jojada postavi straže kod Jahvina Doma pod nadzorom sveæenika i levita, koje David bijaše porazdijelio za službu u Jahvinu Domu da bi Jahvi prinosili paljenice, kao što je pisano u Mojsijevu Zakonu, s veseljem i s pjesmama, kako uredi David. (Druga knjiga Ljetopisa 23, 18)

 • "Idite i upitajte Jahvu o meni i Ostatku Izraela i Judeje zbog ove knjige što je naðena, jer je velika Jahvina jarost što se izlila na nas zato što naši oèevi nisu èuvali Jahvine rijeèi, nisu vršili što je pisano u knjizi." (Druga knjiga Ljetopisa 34, 21)

 • Tada Ješua, sin Josadakov, sa svojom braæom sveæenicima, i Zerubabel, sin Šealtielov, sa svojom braæom, poèeše graditi žrtvenik Bogu Izraelovu da bi prinosili paljenice, kako je pisano u Zakonu Mojsija, èovjeka Božjeg. (Knjiga Ezrina 3, 2)

 • i slavili su Blagdan sjenica, kako je pisano: prinosili su svakodnevno broj paljenica propisan za svaki dan. (Knjiga Ezrina 3, 4)

 • i prvoroðene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su odreðene sveæenicima koji služe u Domu Boga našega. (Knjiga Nehemijina 10, 37)

 • A on odgovori: "Pisano je: Ne živi èovjek samo o kruhu, nego o svakoj rijeèi što izlazi iz Božjih usta." (Evanðelje po Mateju 4, 4)

 • i reèe mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anðelima æe svojim zapovjediti za tebe i na rukama æe te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." (Evanðelje po Mateju 4, 6)

 • Isus mu kaza: "Pisano je takoðer: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" (Evanðelje po Mateju 4, 7)

 • Tada mu reèe Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" (Evanðelje po Mateju 4, 10)

 • On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. (Evanðelje po Mateju 11, 10)

 • Sin Èovjeèji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao èovjeku onomu koji predaje Sina Èovjeèjega. Tomu bi èovjeku bolje bilo da se ni rodio nije." (Evanðelje po Mateju 26, 24)

 • Tada im reèe Isus: "Svi æete se vi još ove noæi sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit æe pastira i stado æe se razbjeæi. (Evanðelje po Mateju 26, 31)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina