Encontrados 105 resultados para: Pavao

 • Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfiliji odvojio od njih te nije s njima pošao na djelo. (Djela apostolska 15, 38)

 • a Pavao sebi izabra Silu pa od braæe povjeren milosti Gospodnjoj (Djela apostolska 15, 40)

 • Pavao htjede da on poðe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk. (Djela apostolska 16, 3)

 • Noæu je Pavao imao viðenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: "Prijeði u Makedoniju i pomozi nam!" (Djela apostolska 16, 9)

 • Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavaèica grimiza iz grada Tijatire. Gospodin joj otvori srce, te ona prihvati što je Pavao govorio. (Djela apostolska 16, 14)

 • Oko ponoæi su Pavao i Sila molili pjevajuæi hvalu Bogu, a uznici ih slušali. (Djela apostolska 16, 25)

 • Ali Pavao povika iza glasa: "Ne èini sebi nikakva zla! Svi smo ovdje!" (Djela apostolska 16, 28)

 • Nato im Pavao odvrati: "Javno su nas neosuðene išibali, nas rimske graðane, i bacili u tamnicu. A sada da nas potajno izbace? Nipošto, nego neka oni sami doðu i izvedu nas!" (Djela apostolska 16, 37)

 • Po obièaju uðe Pavao onamo. Tri je subote s njima raspravljao na temelju Pisama. (Djela apostolska 17, 2)

 • Židove nato spopade zavist pa pridobiše neke opake uliènjake, potakoše ih i pobuniše grad te nahrupiše u kuæu Jasonovu tražeæi da se Pavao i Sila izvedu pred narod. (Djela apostolska 17, 5)

 • Ali kad su solunski Židovi doznali da Pavao i u Bereji navješæuje rijeè Božju, odoše te i ondje podjariše i uzbuniše svjetinu. (Djela apostolska 17, 13)

 • Dok ih je u Ateni išèekivao, ogorèi se Pavao u duši promatrajuæi kako je grad pokumiren. (Djela apostolska 17, 16)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina