Encontrados 6 resultados para: Mješine

  • oèistite svu odjeæu, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete." (Knjiga Brojeva 31, 20)

  • dosjete se lukavstvu. Uzmu hiniti da su putnici: bace na svoje magarce stare vreæe i vinske mješine, poderane i zakrpane. (Jošua 9, 4)

  • "I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Inaèe se mješine proderu, vino prolije, a mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje saèuva." (Evanðelje po Mateju 9, 17)

  • "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inaèe æe vino poderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego - novo vino u nove mješine!" (Evanðelje po Marku 2, 22)

  • "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inaèe æe novo vino proderati mješine pa æe se i ono proliti i mješine æe propasti. (Evanðelje po Luki 5, 37)

  • Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine!" (Evanðelje po Luki 5, 38)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina