Encontrados 11 resultados para: Lota

 • Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane. (Knjiga Postanka 11, 31)
 • Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratiæa Lota, svu imovinu što su je namakli i svu èeljad koju su stekli u Haranu te svi poðu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, (Knjiga Postanka 12, 5)

 • Pograbe i Lota, Abramova bratiæa - i on je živio u Sodomi - i njegovo blago pa otiðu. (Knjiga Postanka 14, 12)

 • Povrati sve blago, svoga bratiæa Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet. (Knjiga Postanka 14, 16)

 • Zovnu Lota pa mu reknu: "Gdje su ljudi što su noæas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?" (Knjiga Postanka 19, 5)

 • "Odstupi odatle!" - rekoše. - "Došao kao dotepenac, a za suca se veæ postavlja. Sad æemo mi s tobom gore nego s njima." I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju. (Knjiga Postanka 19, 9)

 • Ali ona dvojica pruže ruke van, povukoše Lota k sebi u kuæu i zatvore vrata; (Knjiga Postanka 19, 10)
 • Onda ona dvojica upitaju Lota: "Koga još ovdje imaš: sinove i kæeri, sve koje imaš u gradu iz mjesta izvedi! (Knjiga Postanka 19, 12)

 • Kako zora puèe, anðeli navale na Lota govoreæi: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kæeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!" (Knjiga Postanka 19, 15)

 • Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. (Knjiga Postanka 19, 29)

 • ako pravednog Lota, premorena razvratnim življenjem onih razularenika, oslobodi - (Druga Petrova poslanica 2, 7)

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina