Encontrados 530 resultados para: Jedan

 • Zatim reèe Bog: "Evo, èovjek postade kao jedan od nas - znajuæi dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!" (Knjiga Postanka 3, 22)

 • Na korablji naèini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji naèini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat. (Knjiga Postanka 6, 16)

 • Sva je zemlja imala jedan jezik i rijeèi iste. (Knjiga Postanka 11, 1)

 • Jedan drugome reèe: "Hajdemo praviti opeke te ih peæi da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. (Knjiga Postanka 11, 3)

 • Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. (Knjiga Postanka 11, 6)

 • Hajde da siðemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije." (Knjiga Postanka 11, 7)

 • Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga. (Knjiga Postanka 13, 11)

 • Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan æe, eto, od mojih ukuæana postati moj baštinik." (Knjiga Postanka 15, 3)

 • Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori: "Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!" (Knjiga Postanka 19, 17)

 • dok se srdžba brata tvoga odvrati od tebe te on zaboravi što si mu uèinio. Ja æu onda po te poslati i odande te dovesti. Zašto da vas obojicu izgubim u jedan dan!" (Knjiga Postanka 27, 45)

 • Stigne u neko mjesto i tu prenoæi, jer sunce bijaše veæ zašlo. Uzme jedan kamen s onog mjesta, stavi ga pod glavu i na tom mjestu legne. (Knjiga Postanka 28, 11)

 • Nato Jakov uzme jedan kamen pa ga uspravi kao stup, (Knjiga Postanka 31, 45)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina