Encontrados 13 resultados para: Dima

 • Izraelovi se ljudi bijahu dogovorili s onima u zasjedi da ovi podignu iz grada stup dima kao znak: (Knjiga o sucima 20, 38)

 • A kada se znak, stup dima, poèeo dizati iz grada, obazre se Benjamin i vidje kako se plamen iz svega grada diže prema nebu. (Knjiga o sucima 20, 40)

 • A bezbožnici æe propasti, dušmani Jahvini povenut æe k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED (Psalmi 37, 20)

 • Jer moji dani nestaju poput dima, a moje kosti gore kao oganj. (Psalmi 102, 4)

 • Što se to diže iz pustinje kao stup dima iz kada smirne i tamjana i svih prašaka mirodijskih? (Pjesma nad pjesmama 3, 6)

 • O opaèini njihovoj još svjedoèi pustoš puna dima i bilje kojemu plod nikad ne sazrijeva i stup od soli što stoji kao spomenik duši nevjernoj. (Knjiga Mudrosti 10, 7)

 • Da, bezbožnost se k'o oganj razmahala, draè i trnje proždire, pa upali šumsku guštaru, stupovi se dima podižu. (Izaija 9, 17)

 • Oni i ne osjeæaju da im je lice pocrnjelo od dima što se diže u hramu. (Baruh 6, 20)

 • Pokazat æu znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima." (Joel 3, 3)

 • Pokazat æu èudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima. (Djela apostolska 2, 19)

 • Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz peæi goleme te pomrèa sunce i zrak od dima iz zjala. (Otkrivenje 9, 2)

 • Iz dima pak iziðoše na zemlju skakavci i dana im je moæ kakvu imaju štipavci zemaljski. (Otkrivenje 9, 3)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina