Encontrados 390 resultados para: Život

 • Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj. (Knjiga Izlaska 20, 12)

 • Bude li drugog zla, neka je kazna: život za život, (Knjiga Izlaska 21, 23)

 • Ako se vlasniku oznaèi otkupna cijena da svoj život iskupi, neka plati koliko mu se odredi. (Knjiga Izlaska 21, 30)

 • Jer je život živoga biæa u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote. Jer krv je ono što ispašta za život. (Levitski zakonik 17, 11)

 • Jer život svakoga živog biæa jest njegova krv. Zato sam i rekao Izraelcima: ne smijete jesti krvi ni od kakva živog biæa, jer život svakoga živog biæa jest njegova krv. Tko god je bude jeo, neka se odstrani. (Levitski zakonik 17, 14)

 • Zato držite moje zakone i moje naredbe; tko ih vrši - u njima æe naæi život. Ja sam Jahve! (Levitski zakonik 18, 5)

 • Tko usmrti živinèe mora ga nadomjestiti: život za život. (Levitski zakonik 24, 18)

 • evo što æu ja uèiniti vama: podvrgnut æu vas strepnji, iznemoglosti i groznici što oèi troše a život gase. (Levitski zakonik 26, 16)

 • Sad nam život vene; nema nièega, osim mÓane, pred našim oèima." (Knjiga Brojeva 11, 6)

 • Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u ploèice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posveæeni. Neka budu opomenom Izraelcima!" (Knjiga Brojeva 17, 3)

 • Ne smijete primati otkupnine za život ubojice koji je zaslužio smrt: on mora umrijeti. (Knjiga Brojeva 35, 31)

 • kamo æe se moæi skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga bližnjega a da prije nije imao mržnje prema njemu: da bi, bježeæi u koji od ovih gradova, mogao spasiti svoj život. (Ponovljeni zakon 4, 42)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina