aaaaa

1. "U sedmome mjesecu, na prvi dan mjeseca, imajte sveti saziv. Nikakva težaèkog posla nemojte raditi. Neka vam to bude Dan sazivanja.

2. Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane.

3. Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine efe na ovna

4. i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca.

5. Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja.

6. Neka to bude povrh paljenice o mlaðaku mjesecu i njezine prinosnice, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i povrh njihovih propisanih ljevanica, žrtva spaljena na ugodan miris Jahvi."

7. "A desetoga dana toga sedmog mjeseca imajte sveti saziv. Postite i nemojte raditi nikakva posla.

8. Prinesite paljenicu Jahvi na ugodan miris: jednoga junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Neka su vam bez mane.

9. Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na junca, dvije desetine na jednoga ovna

10. i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca.

11. Jedan jarac neka se prinese kao okajnica. To je povrh okajnice na Dan pomirenja, povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njihovih ljevanica."

12. "Na petnaesti dan sedmoga mjeseca imajte sveti saziv. Nikakva težaèkog posla nemojte raditi. Sedam dana svetkujte sveèanost Jahvi.

13. A za paljenicu, spaljenu na ugodan miris Jahvi, prinesite: trinaest junaca, dva ovna i èetrnaest jednogodišnjih janjaca. Neka su bez mane.

14. Njihova prinosnica, od najboljeg brašna zamiješena s uljem, neka bude: tri desetine efe na svakoga od trinaest junaca, dvije desetine efe na svakoga od dvaju ovnova

15. i jedna desetina efe na svako pojedino od èetrnaestero janjadi. Neka se nadoda jedan jarac kao okajnica.

16. To neka bude povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.

17. Drugog dana: dvanaest junaca, dva ovna, èetrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.

18. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

19. Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica.

20. Treæeg dana: jedanaest junaca, dva ovna, èetrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.

21. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

22. Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.

23. Èetvrtog dana: deset junaca, dva ovna, èetrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.

24. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

25. Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.

26. Petog dana: devet junaca, dva ovna, èetrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.

27. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

28. Prinesite jednog jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.

29. Šestog dana: osam junaca, dva ovna, èetrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.

30. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

31. Jednoga jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezinih ljevanica.

32. Sedmog dana: sedam junaca, dva ovna, èetrnaest jednogodišnjih janjaca bez mane.

33. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

34. Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.

35. Osmog dana imajte sveèani zbor. Nikakva težaèkog posla nemojte raditi.

36. A za paljenicu, spaljenu na ugodan miris Jahvi, prinesite: jednog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca bez mane.

37. Njihovu prinosnicu i njihove ljevanice prinesite propisno prema broju junaca, ovnova i janjaca.

38. Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice, njezine prinosnice i njezine ljevanice.

39. Na svoje odreðene blagdane prinesite to Jahvi osim svojih zavjetnica i svojih dragovoljnih žrtava, svojih paljenica, prinosnica, ljevanica i svojih prièesnica."
“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina