15. sve dok Jahve ne dade da poèinu i vaša braæa, kao i vi, i dok ne zaposjednu zemlju koju im daje Jahve, Bog vaš. Tada se možete vratiti u zemlju koja vam pripada i koju vam je dao Jahvin sluga Mojsije, na drugoj strani Jordana, prema istoku sunca.'"
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina