1. A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértõ szó felkorbácsolja az indulatot.

2. Tudomány csepeg a bölcsek nyelvérõl, a balga szájából bolondság csordul ki.

3. Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt õrködik.

4. A nyelvnek higgadtsága az életnek fája, zabolátlansága megöli a lelket.

5. A bolond megveti apjának intését, de okos lesz, aki figyel a feddésre.

6. Az igaz házában gyarapszik a készlet, a gonosz jövedelme egyre csökken.

7. A bölcsek ajkai õrzik a tudományt, a balgák szívében nincsen állandóság.

8. A gonosz áldozata iszonyat az Úrnak, de az igazak imája tetszik neki.

9. Utálja az Úr a gonosz életét, de aki az igazság útján jár, azt kedveli.

10. Alaposan meglakol, aki letér az ösvényrõl, aki gyûlöli a dorgálást, az meghal.

11. Az alvilág s a temetõ nyitva az Úr elõtt, de mennyivel inkább az emberek szíve!

12. A gúnyolódó nem szereti, ha feddik, ezért nem is szeret a bölcsekhez járni.

13. A vidám szív derûssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.

14. Az okosnak szíve tudás után kutat, a balgák szája bolondságot áhít.

15. A szûkölködõnek minden napja rossz, a vidám kedélyû mindig ünnepet ül.

16. Többet ér a kevés az Úr félelmében, mint ha nyugtalansággal párosul a tömérdek kincs.

17. Jobb egy tál fõzelék és szeretet hozzá, mint egy kövér ökör gyûlölettel.

18. Az indulatos ember veszekedést okoz, a türelmes elcsitítja a viszályt.

19. A lustának útját tövisek zárják el, a szorgalmasok útja el van egyengetve.

20. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.

21. Akinek nincsen esze, az a balgaságnak örül, az okos ember egyenes úton jár.

22. Megbuknak a tervek, ha nem vitatják meg õket, sok tanácsadóval létrejön a dolog.

23. Öröm az embernek, ha meg tud felelni, az idejében kiejtett szó milyen sokat érhet!

24. Az értelmes ember útja fölfelé visz, hogy az alvilágot ott lent elkerülje.

25. A kevélyek házát lerombolja az Úr, az özvegy mezsgyéjét meg helyre állítja.

26. A gonosz terve iszonyat az Úrnak, de a barátságos szavak tiszták (elõtte).

27. Aki gazdagságra tör, lerombolja házát, aki megveti az ajándékot, az élni fog.

28. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.

29. A gonoszoktól távol marad az Úr, de az igazak imáját meghallgatja.

30. A ragyogó szem öröm a szívnek, a jó hír felüdíti a testet.

31. Az életre intõ szóra figyelõ fül éjnek idején is a bölcsek körében van.

32. Eldobja életét, aki szélnek ereszti az intést, aki hallgat a feddésre, okosságra tesz szert.

33. Az Úr félelme a bölcsesség iskolája, az alázatosság megelõzi a dicsõséget.Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.