1. Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je roðen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i roðenoga.

2. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.

3. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove èuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

4. Jer sve što je od Boga roðeno, pobjeðuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.

5. Ta tko to pobjeðuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?

6. On, Isus Krist, doðe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoèi jer Duh je istina.

7. Jer troje je što svjedoèi:

8. Duh, voda i krv; i to je troje jedno.

9. Ako primamo svjedoèanstvo ljudi, svjedoèanstvo je Božje veæe. Jer ovo je svjedoèanstvo Božje, kojim je svjedoèio za Sina svoga:

10. Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedoèanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, uèinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedoèanstvo kojim je svjedoèio Bog za Sina svoga.

11. I ovo je svjedoèanstvo: Bog nam je dao život vjeèni; i taj je život u Sinu njegovu.

12. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

13. To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vjeèni.

14. I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.

15. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da veæ imamo što smo od njega iskali.

16. Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.

17. Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.

18. Znamo: tko god je roðen od Boga, ne griješi; nego Roðeni od Boga èuva ga i Zli ga se ne dotièe.

19. Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim.

20. Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vjeèni.

21. Djeèice, klonite se idola!Livros sugeridos


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.