6. τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ
Livros sugeridos“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina