1. Te ellenben azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel.

2. Az idõs férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben.

3. Az idõs asszonyok hasonlóképpen legyenek komoly magaviseletûek, senkit se rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra.

4. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy ragaszkodjanak férjükhöz, szeressék gyermekeiket,

5. legyenek komolyak, tiszták, háziasak, gyöngédek, a férjük iránt engedelmesek, nehogy az Isten szavát káromlás érje.

6. Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek.

7. Magad járj elöl jó példával, a tanításban légy kifogástalan és komoly.

8. Beszéded legyen találó, megcáfolhatatlan, hadd valljon szégyent az ellenfél, mivel semmi rosszat nem tud ránk fogni.

9. A szolgák mindenben engedelmeskedjenek gazdáiknak, keressék kedvüket, ne ellenkezzenek,

10. ne okozzanak kárt, hanem tanúsítsanak mindenben igaz hûséget, hogy minden tekintetben díszére váljanak üdvözítõ Istenünk tanításának.

11. Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára,

12. s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon.

13. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítõnknek, Jézus Krisztusnak dicsõséges eljövetelét,

14. aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgolkodó, választott népévé tegyen.

15. Errõl beszélj, erre buzdíts és figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen!

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina