1. Az Úr szózatot intézett hozzám:

2. Emberfia, jövendölj és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten. Jajgassatok: "Jaj, jaj! Miféle nap ez!"

3. Mert közel a nap, közel az Úr napja, a felhõvel borított nap, a népek ideje.

4. Kard tör Egyiptomra, és félelem keríti hatalmába Etiópiát. Akkor elesettek hevernek Egyiptomban, és kifosztják gazdagságából, s feldúlják alapjait.

5. Kus, Put, Lud, egész Arábia, Kub és a szövetség fiai velük együtt elhullanak a kardnak élén.

6. Ezt mondja az Úr: Egyiptom támaszai összeomlanak, oda lesz büszke gazdagsága. Migdoltól Szienéig kard élén hullnak el - mondja az Úr, az Isten.

7. Az ország pusztasággá válik az elpusztított országok sorában, és a városai az elnéptelenedett városok közé kerülnek.

8. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha lángba borítom Egyiptomot, és minden bûntársát összetöröm.

9. Azon a napon követeket küldök hajókon, hogy a gondtalan Kust felriasszák. Rettegés támad köztük, mint Egyiptom napján, mert bizony az elkövetkezik.

10. Ezt mondja az Úr, az Isten: Kiirtom Egyiptom tömérdek népét Nebukadnezárnak, Babilon királyának keze által.

11. Õt és népét - a népek közül a leghatalmasabbat - küldöm oda, hogy semmisítsék meg az országot. Kirántják kardjukat Egyiptom ellen, és elesettek lepik el az országot.

12. A Nílus ágait kiszárítom, az országot gonosztevõk kezére adom. Idegenek keze által pusztítom el az országot, mindazzal együtt, ami benne van. Én, az Úr, megmondtam.

13. Ezt mondja az Úr, az Isten: Megsemmisítem a bálványokat, és eltávolítom Nofból a kosokat. Nem támad többé fejedelem Egyiptom földjérõl, és rettegéssel töltöm el Egyiptom földjét.

14. Patroszt elpusztítom, Coánt lángba borítom, Nó felett ítéletet tartok.

15. Rázúdítom haragomat Szinre, Egyiptom védõbástyájára, és kiirtom Nó tömegeit.

16. Lángba borítom Egyiptomot, reszket és remeg Szin. Nóban áradás lesz, és elborítják a vizek.

17. On és Pi-Beszet fiataljai kard élén hullanak el, a városok meg fogságba kerülnek.

18. Tafniszban elsötétül a nap, amikor összetöröm ott Egyiptom jogarát, és kevély hatalma megszûnik. Sötét felhõ takarja el, leányait meg fogságba hurcolják.

19. Így hajtom végre az ítéletet Egyiptomon, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

20. A 11. esztendõben, az elsõ hónapban, a hó hetedik napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

21. Emberfia, összetörtem a fáraónak, Egyiptom királyának a karját. Nézd, nem kötözte be senki, hogy meggyógyuljon, nem tettek rá kötést, hogy visszanyerje erejét és kardot forgathasson.

22. Ezért hát ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, a fáraó, Egyiptom királya ellen fordulok. Összetöröm a karját, az erõset és a töröttet, és kiütöm a kardját kezébõl.

23. Szétszórom Egyiptomot a népek közé és szétszélesztem õket az országokba.

24. Babilon királyának karját meg erõssé teszem, és kezébe adom kardomat. Széttöröm a fáraó karját, és nyögni fog elõtte, ahogy a halálra sebzett nyög.

25. Erõssé teszem Babilon királyának karját, a fáraó karja meg lehanyatlik. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha kardomat Babilon királyának kezébe adom, hogy Egyiptom földje ellen fordítsa.

26. Szétszórom Egyiptomot a népek közé, szétszélesztem az országokba. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina