1. A lélek fölemelt, és elvitt az Úr templomának keleti kapujához, amely kelet felé néz. S lám, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt, és ezek között láttam Azur fiát, Jaazanját és Benajahu fiát, Pelatjahut, a nép vezetõit.

2. Az Úr így szólt hozzám: "Emberfia, ezek a férfiak gonoszságot forralnak, és rossz tanácsot adnak ebben a városban.

3. Azt mondják: Ugye nemsokára fölépülnek a házak? Ezek az üst, s mi vagyunk a hús.

4. Jövendölj hát ellenük, jövendölj emberfia!"

5. Leszállt rám az Úr lelke, és így szólt hozzám: "Beszélj! Ezt mondja az Úr: Így beszéltek Izrael háza, s jól tudom, mi van a szívetekben.

6. Megsokszoroztátok a vérontást ebben a városban, és áldozataitokkal vannak tele az utcák.

7. Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: A megöltek, akikkel tele van a város, õk a hús, (a város) meg az üst, benneteket azonban eltávolítalak onnét.

8. Féltek a kardtól, azért kardot hozok rátok - mondja az Úr, az Isten.

9. Kivetlek a városból, az ellenség kezére adlak benneteket, és ítéletet tartok fölöttetek.

10. Kard élén hulltok el Izrael határain belül, végrehajtom rajtatok az ítéletet, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

11. Ez a város nem lesz számotokra üst, és ti nem lesztek benne a hús: Izrael földjén tartok ítéletet fölöttetek,

12. s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, akinek nem tartottátok meg a törvényeit és nem követtétek a parancsait, hanem a körülöttetek lévõ népek szokásai szerint éltetek."

13. Míg jövendöltem, az történt, hogy meghalt Benaja fia, Pelatjahu. Arcra borultam és hangosan felkiáltottam: "Jaj, Uram, Isten, elpusztítod Izrael maradékát?"

14. Az Úr szózatot intézett hozzám:

15. "Emberfia, Jeruzsálem lakói így szóltak testvéreidhez, fogolytársaidhoz és Izrael egész házához: Távol vagytok az Úrtól, azért a miénk lett az ország.

16. Ezért mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten: Igen, elküldtem õket messzire, a népek közé, szétszórtam õket idegen országokba, s rövid idõre én lettem számukra a szentély azon a földön, ahová mentek.

17. Ezért mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten: "Összegyûjtelek benneteket a népek közül, egybegyûjtelek minden országból, ahová szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét.

18. Megérkeznek, s kiirtanak benne mindent, ami gyalázatos és utálatra méltó.

19. Akkor egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükbõl a kõszívet, és hússzívet adok nekik,

20. hogy törvényeim szerint éljenek, tartsák szem elõtt parancsaimat, és teljesítsék õket. Akkor a népem lesznek, én meg az Istenük leszek.

21. De akiknek a szívük bálványaikhoz és szégyenletes tetteikhez tapad, azoktól számon kérem útjaikat - mondja az Úr, az Isten."

22. Akkor a kerubok fölemelték szárnyukat, s a kerekek is követték õket. Fölöttük ott volt Izrael Istenének dicsõsége.

23. Az Úr dicsõsége fölemelkedett, elhagyta a várost, és azon a hegyen állt meg, amely a várostól keletre van.

24. A lélek fölemelt és látomásban elvitt a káldeusokhoz, a számûzöttek közé, az Isten lelke, azután eltûnt a látomás, amit láttam,

25. s én mindent elmondtam a számûzötteknek, amit az Úr látnom engedett.





“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina