1. Így szólt hozzám: "Emberfia, állj fel, beszélni akarok veled."

2. Amikor ezt mondta, eltöltött a lélek, felállított, és hallottam, amint beszélt hozzám.

3. Ezt mondta nekem: "Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Õk és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig.

4. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten.

5. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják - mert hiszen lázongó nemzedék ez -, megtudják, hogy próféta van közöttük.

6. Ami meg téged illet, emberfia, ne félj tõlük, s ne remegj, amikor ezt mondják: Tövisek vesznek körül és skorpiókon ülsz. Ne félj szavaiktól, és ne remegj arcuktól, mert hiszen lázongó nemzedék!

7. Mondd el üzenetemet, akár meghallgatják, akár nem hallgatják, mert hiszen lázongó nemzedék ez.

8. Te meg, emberfia, hallgass arra, amit majd mondok neked, ne légy lázadozó, mint ez a lázongó nemzedék. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked."

9. Akkor láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és lám, egy könyvtekercs volt benne.

10. Kigöngyölte elõttem, és kívül is, belül is tele volt írva. Ez volt ráírva: "Siralom, panasz és jajszó."

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina