1. Amikor elérkezett a hetedik hónap, s Izrael fiai már városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyûlt Jeruzsálemben.

2. Joszadak fia, Jesua és testvérei, a papok, valamint Sealtiel fia, Zerubbábel és testvérei hozzáfogtak és fölépítették Izrael Istenének oltárát, hogy égõáldozatot mutassanak ott be, amint meg van írva Mózesnek, az Isten emberének törvényében.

3. Az oltárt a régi helyén építették föl, és bár elfogta õket a föld népeitõl a félelem, ott mutatták be az Úrnak az égõáldozatot, az égõáldozatot reggel és este.

4. Megülték a sátoros ünnepet úgy, amint elõ van írva, s mindennap bemutatták a minden napra elõírt égõáldozatot.

5. Az állandó égõáldozaton kívül mutattak be áldozatot az újhold napjain, az Úrnak szentelt minden ünnepen, s akkor is, ha valaki önkéntes áldozatot akart bemutatni az Úrnak.

6. A hetedik hónap elsõ napjától kezdve mutattak be az Úrnak égõáldozatot, bár az Úr templomának alapkövét még nem rakták le.

7. A kõfaragóknak és a mesterembereknek pénzt adtak, a szidóniaknak és a tírusziaknak pedig élelmet, italt és olajat, hogy Libanonból szállítsanak cédrusfát a tengeren egészen Jaffáig, amint Cirusz, a perzsák királya megengedte nekik.

8. Azután, hogy megérkeztek Jeruzsálembe, az Isten házához, a második esztendõ második hónapjában Sealtiel fia, Zerubbábel és Joszadak fia, Jesua, testvéreik maradékával, a papokkal és a levitákkal, valamint a fogságból Jeruzsálembe visszatért néppel megkezdték a munkát. A húszéves és az annál idõsebb levitákra bízták az Úr háza építésének felügyeletét.

9. Jesua fiai és testvérei, Kadmiel, Binnui és Hodavja, valamint Hénadád fiai és a fiaikkal és testvéreikkel a levitákkal, egy emberként álltak neki, hogy az Isten házánál a munkálatokat irányítsák.

10. Amikor az építõk lerakták az Úr templomának alapját, elõálltak - papi öltözetükben, trombitával - a papok, Aszaf fiai, a leviták meg cintányérokkal, hogy Dávidnak, Izrael királyának rendelése szerint dicsõítsék az Urat.

11. Dicsõítõ és hálaénekeket zengtek az Úrnak, "mert jó, és szeretete örökké tart Izrael iránt." Az egész nép örömujjongásban tört ki, és magasztalták az Urat, mivel lerakták az Úr templomának alapját.

12. Sok idõs pap, levita és családfõ, aki még saját szemével látta az elsõ házat, hangosan zokogott, mások pedig örömujjongásban törtek ki.

13. Nem lehetett megkülönböztetni az örömkiáltásokat a nép zokogásától. Oly nagy volt ugyanis a nép zajongása, hogy messze földre elhallatszott.

“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina