Encontrados 435 resultados para: emberek

 • Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek, (Teremtés könyve 6, 1)




 • az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. (Teremtés könyve 6, 2)

 • Óriások éltek akkor a földön (és késõbb is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idõk híres hõsei. (Teremtés könyve 6, 4)

 • Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul, (Teremtés könyve 6, 5)

 • Isten így szólt Noéhoz: "Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. (Teremtés könyve 6, 13)

 • Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. (Teremtés könyve 11, 5)

 • A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen. (Teremtés könyve 13, 13)




 • Amikor Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját és közölte velük az egész eseményt. Az emberek nagyon megijedtek. (Teremtés könyve 20, 8)

 • Nézd, én a kútnál állok, és az emberek leányai kijönnek a városból vizet meríteni. (Teremtés könyve 24, 13)

 • Az folytatta: "Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erõsnek bizonyultál és emberek fölött fogsz gyõzni." (Teremtés könyve 32, 29)

 • "Ezek az emberek békés szándékúak. Szeretnének nálunk lakni az országban, és rajta végigvonulni. Földünkön minden irányban elég a térség számukra. Az õ lányaikat mi vesszük feleségül, a mi lányainkat pedig nekik adjuk. (Teremtés könyve 34, 21)

 • Mindnyájan ugyanannak az embernek vagyunk fiai, becsületes emberek vagyunk, szolgáid nem kémek." (Teremtés könyve 42, 11)




“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina