1. (A karvezetõnek - Dávid zsoltára.)

2. Hatalmadnak örül, Uram, a király, és segítséged láttán hangosan ujjong.

3. Teljesítetted szívének kívánságát, nem tagadtad meg tõle ajkának kérését.

4. Eléje siettél üdvözítõ áldással, s fejére színarany koronát helyeztél.

5. Életet kért tõled, s te megadtad neki a napok teljességét mindörökre.

6. Segítségeddel nagy lett a hírneve, fönséggel és dicsõséggel övezted.

7. Áldássá tetted õt minden idõkre, s színed elõtt örömmel töltötted el.

8. Hiszen a király az Úrban bizakodik, a Magasságbeli kegyelmének erejébõl nem fog meginogni.

9. Emeld föl a kezed elleneid ellen, s akik gyûlölnek, azokra sújtson le jobbod!

10. Égjenek, mint a kemence tüzében azon a napon, amelyen arcod megjelenik! Semmisítse meg õket az Úr haragjában, eméssze meg õket a tûz!

11. Töröld el nemzetségüket a földrõl, s ivadékukat az emberek fiai közül!

12. Bár rosszat forralnak és cselt szõnek ellened, gyõzni sohasem fognak.

13. Hiszen te mind megfutamítod õket, s nyilaikat arcukba vezényled.

14. Kelj fel, uram, erõddel, s mi majd ünnepi éneket zengünk hatalmadról!

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina