1. A Lélek világosan állítja, hogy a végsõ idõkben némelyek elpártolnak a hittõl, megtévesztõ szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak.

2. Ezek képmutató hazudozók, akiknek meg van a lelkiismeretük bélyegezve.

3. Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívõ és igazságot ismerõ ember hálaadással fogyassza.

4. Hiszen Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendõ, amit hálaadással veszünk magunkhoz,

5. mert az Isten tanítása és az imádság megszenteli.

6. Ha ezt tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak szavaival táplálkozol, amelynek követõje lettél.

7. Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben.

8. A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az istenfélõ élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendõ élet ígérete kapcsolódik hozzá.

9. Ez igaz beszéd, teljesen rá lehet hagyatkozni.

10. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élõ Istenben, aki minden embernek üdvözítõje, kivált a hívõnek.

11. Ezt tanítsd és hirdesd.

12. Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban.

13. Amíg odajutok, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra.

14. Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a presbitérium kézföltételével nyertél.

15. Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy elõhaladásodat mindenki lássa.

16. Ügyelj magadra és a tanításra. Légy állhatatos benne. Ha megteszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina