Löydetty 320 Tulokset: után

 • De feltámadásom után majd elõttetek megyek Galileába." (Márk evangéliuma 14, 28)

 • Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívûségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. (Márk evangéliuma 16, 14)

 • E napok után felesége, Erzsébet, gyermeket fogant, és öt hónapon át eltitkolta. (Lukács evangéliuma 1, 24)

 • Volt egy Áser törzsébõl való, Anna nevû prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével lánysága után, (Lukács evangéliuma 2, 36)

 • Napnyugta után hozzátartozóik elvitték hozzá a különféle bajokban szenvedõ betegeket. Egyenként rájuk tette kezét, s meggyógyította õket. (Lukács evangéliuma 4, 40)

 • Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevû vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: "Kövess engem!" (Lukács evangéliuma 5, 27)

 • E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. (Lukács evangéliuma 9, 28)

 • Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettõt, és elküldte õket kettesével maga elõtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. (Lukács evangéliuma 10, 1)

 • és megkérdezték tõle: "Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. (Lukács evangéliuma 20, 28)

 • Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezõrõl tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. (Lukács evangéliuma 23, 26)

 • Az Úr angyala ugyanis leszállt idõnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után elõször lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.] (János evangéliuma 5, 4)

 • õk meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. (János evangéliuma 8, 9)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina