Löydetty 320 Tulokset: után

 • Elfogatta, börtönbe záratta, és rábízta négy, egyenként négy katonából álló õrségre. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. (Apostolok Cselekedetei 12, 4)

 • A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk ezzel a kéréssel: "Testvérek, férfiak! Ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek!" (Apostolok Cselekedetei 13, 15)

 • Elvetése után Dávidot támasztotta nekik királyul, akirõl így nyilatkozott: Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerinti férfira, aki majd teljesíti minden akaratomat. (Apostolok Cselekedetei 13, 22)

 • Hosszabb ott-tartózkodás után a testvérek békét kívánva megváltak tõlük, hogy visszatérjenek megbízóikhoz. (Apostolok Cselekedetei 15, 33)

 • A látomás után rajta voltunk, hogy mielõbb útra keljünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az Isten rendelt oda minket hirdetni az evangéliumot. (Apostolok Cselekedetei 16, 10)

 • Pál után és miutánunk szaladt, és így kiáltozott: "Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, s az üdvösség útját hirdetik nektek." (Apostolok Cselekedetei 16, 17)

 • Ezek után Pál elhagyta Athént, és Korintusba ment. (Apostolok Cselekedetei 18, 1)

 • Ezek után az események után Pál föltette magában, hogy Macedónián és Acháján át elmegy Jeruzsálembe. Azt mondta: "Ha ott már voltam, Rómát is kell látnom." (Apostolok Cselekedetei 19, 21)

 • Mi a kovásztalan kenyér napjai után hajóztunk el Filippibõl, és öt nap múlva utolértük õket Troászban, ahol aztán egy hetet töltöttünk. (Apostolok Cselekedetei 20, 6)

 • Több év eltelte után azért jelentem meg, hogy adományokat hozzak népemnek, és hogy áldozatot mutassak be. (Apostolok Cselekedetei 24, 17)

 • De semmi biztosat nem tudok róla írni az uralkodónak. Ezért elétek hozattam, fõképp teeléd, Agrippa király, hogy majd a kihallgatás után tudjak mit írni. (Apostolok Cselekedetei 25, 26)

 • Ha férje életében más férfié lett, házasságtörõnek mondják. A férj halála után azonban felszabadul a törvény alól, és nem válik házasságtörõvé, ha más férfié lesz. (Rómaiaknak írt levél 7, 3)


“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina