Löydetty 40 Tulokset: nemzedék

 • Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedék. (Kivonulás könyve 1, 6)

 • Mózes kihirdette: "Az Úr ezt parancsolja: töltsetek meg belõle egy omert, és tegyétek el a jövendõ nemzedék számára, hogy lássa azt a kenyeret, amellyel tápláltalak benneteket a pusztában, amikor kihoztalak Egyiptomból." (Kivonulás könyve 16, 32)

 • Az Úr haragja fölgerjedt Izrael ellen, s így negyven évig bolyongtak a pusztában, míg az az egész nemzedék, amely olyat tett, ami gonosznak számít az Úr szemében, ki nem pusztult. (Számok könyve 32, 13)

 • még a tõle származó tizedik nemzedék sem léphet be az Úr közösségébe. (Második Törvénykönyv 23, 3)

 • S az eljövendõ nemzedék, fiaitok, akik utánatok születnek, és az idegen, aki messze földrõl érkezik, látva a csapásokat és betegségeket, amelyekkel az Úr elárasztja azt az országot, így fognak szólni: (Második Törvénykönyv 29, 21)

 • Vétkeztek ellene, akiket hibátlannak alkotott, Gonosz és elvetemült nemzedék! (Második Törvénykönyv 32, 5)

 • Így szólt: Elrejtem elõlük arcomat, Hadd lám, mi lesz velük. Mert telve csalárdsággal ez a nemzedék, A fiakban nincsen semmi hûség. (Második Törvénykönyv 32, 20)

 • És amikor ez a nemzedék megtért atyáihoz, egy más nemzedék nõtt fel utána, amely nem ismerte az Urat, sem azt, amit Izraelért tett. (Bírák könyve 2, 10)

 • Ragyogó világosság támad a föld minden táján. Eljön számtalan nép, messzirõl, a föld határairól, hogy Urunk, Istenünk szent nevének közelében lakjék. Ajándékot hoznak a kezükben, ajándékot az ég Királyának. Nemzedék nemzedék nyomába lépve megtisztel öröménekével és a kiválasztott neve fennmarad nemzedékrõl nemzedékre. (Tóbiás könyve 13, 11)

 • Ne legyenek, mint atyáik voltak: nyakas, pártütõ nemzedék; nemzedék, amely ingatag szívével nem volt hûséges Istenéhez. (Zsoltárok könyve 78, 8)

 • Nemzedék nemzedéknek hirdeti mûvedet, hatalmas tetteidet elbeszélik. (Zsoltárok könyve 145, 4)

 • Az egyik nemzedék megy, a másik jön, de a föld örökké megmarad. (Prédikátor könyve 1, 4)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina