Löydetty 595 Tulokset: nektek

 • Hiszen a test élete a vérben rejlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára. (Leviták könyve 17, 11)

 • Nektek azonban ezt mondtam: Birtokba veszitek földjüket, nektek adom tulajdonul a tejjel-mézzel folyó földet. Én, az Úr, a ti Istenetek választottalak ki benneteket ezek közül a népek közül. (Leviták könyve 20, 24)

 • "Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Amikor majd eljuttok arra a földre, amelyet adok nektek, s amikor elérkezik az aratás, akkor aratástok elsõ kévéjét vigyétek a papnak. (Leviták könyve 23, 10)

 • "Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha majd elérkeztek arra a földre, amelyet adok nektek, a föld tartson szombatot az Úrnak. (Leviták könyve 25, 2)

 • Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és Istenetek legyek. (Leviták könyve 25, 38)

 • akkor a kellõ idõben esõt adok nektek, ahogyan szükségetek van rá, a föld meghozza termését, s a mezõ fája a gyümölcsét. (Leviták könyve 26, 4)

 • S ha még ez sem használ nektek, és még mindig ellenem szegültök, (Leviták könyve 26, 23)

 • Ha majd eltöröm kenyeretek botját, tíz asszony süthet kenyeret egy kemencében: kimérve adják majd nektek a kenyeret, s nem ehettek jóllakásig. (Leviták könyve 26, 26)

 • Így szólt Mózes Hobábhoz, a Midián fiai közül való Reuel fiához, aki apósa volt Mózesnek: "Készen vagyunk rá, hogy elinduljunk arra a helyre, amelyrõl azt mondta az Úr: nektek adom. Gyere velünk! Jóval viszonozzuk majd, hiszen az Úr boldogulást ígért Izraelnek." (Számok könyve 10, 29)

 • "Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha majd eljuttok arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek, (Számok könyve 15, 2)

 • Egy és ugyanaz a szabály vonatkozik rátok és a (köztetek) tartózkodó idegenre; a szabály eljövendõ nemzedékeiteknek is szól, minden idõre; az idegennek ugyanazok a kötelezettségei az Úrral szemben, mint nektek. (Számok könyve 15, 15)

 • A bojtok ezt jelentsék nektek: ha rájuk tekintetek, emlékezzetek az Úr parancsaira, hogy azok szerint járjatok el, ne szívetek és szemetek vágyait kövessétek, s így hûtlenségbe essetek. (Számok könyve 15, 39)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina