Löydetty 2124 Tulokset: mint

 • De ezek, mint az oktalan állatok, amelyek természetüknél fogva megfogásra és levágásra valók, azt káromolják, amit nem ismernek. Mint azok, ezek is elpusztulnak, (Szent Péter II. levele 2, 12)

 • Mert akik a világ romlottságából kimenekültek az Úrnak és Megváltónak, Jézus Krisztusnak megismerése útján, aztán újra belemerültek és hatalmába estek, azoknak ez az utóbbi állapotuk rosszabb, mint az azelõtti volt. (Szent Péter II. levele 2, 20)

 • Mert jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna a nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hûtlenek lettek hozzájuk. (Szent Péter II. levele 2, 21)

 • Szeretteim, fõképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr elõtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. (Szent Péter II. levele 3, 8)

 • Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tûz hevétõl felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. (Szent Péter II. levele 3, 10)

 • Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Ebbõl tudjuk, hogy itt az utolsó óra. (Szent János I. levele 2, 18)

 • Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt, és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az õ tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak. (Szent János I. levele 3, 12)

 • Gyermekeim, ti az Istentõl vagytok, és legyõztétek õket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. (Szent János I. levele 4, 4)

 • Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettõl fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben. (Szent János II. levele 1, 6)

 • Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazság útján járnak. (Szent János III. levele 1, 4)

 • Ezek pedig káromolják azt, amit nem ismernek; azok meg, amiket mint az oktalan állatok, ösztönösen ismernek, romlásukra válnak. (Szent Júdás levele 1, 10)

 • Jaj nekik, mert Káin útján járnak, haszonlesésbõl Bileám tévedésébe esnek, és mint Korach, halálukat lelik a lázadásban. (Szent Júdás levele 1, 11)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina