Löydetty 15 Tulokset: igazzá

 • Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya. (Sirák fia könyve 1, 22)

 • mert Isten szemében a törvénynek nem a hallgatója válik igazzá, hanem a megtartója igazul meg. (Rómaiaknak írt levél 2, 13)

 • Mert a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek elõtte igazzá, hiszen a bûn megismerésének is a törvény az alapja. (Rómaiaknak írt levél 3, 20)

 • hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint õ igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz. (Rómaiaknak írt levél 3, 26)

 • Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá, a törvény szerint tettektõl függetlenül. (Rómaiaknak írt levél 3, 28)

 • Aki ellenben tetteket nem visz végbe, hanem hisz abban, aki a bûnöst igazzá teszi, annak a hite számítódik be megigazulására. (Rómaiaknak írt levél 4, 5)

 • Ilyen alapon már Dávid is boldognak mondja az embert, akit Isten tesz igazzá tettek nélkül: (Rómaiaknak írt levél 4, 6)

 • Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. (Rómaiaknak írt levél 5, 9)

 • Tudjuk azonban, hogy az embert nem a törvény szerinti tettek teszik igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Ezért elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hitben váljunk igazzá, nem mert tetteink megfelelnek a törvénynek, hisz a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek igazzá. (Galatáknak írt levél 2, 16)

 • Ha azonban mi azáltal, hogy Krisztusban keressük az igazzá válást, bûnössé válnánk, akkor vajon Krisztus nem a bûnt mozdítaná-e elõ? Semmi esetre sem. (Galatáknak írt levél 2, 17)

 • Nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény útján igazzá válhat az ember, Krisztus hiába halt meg. (Galatáknak írt levél 2, 21)

 • Ebbõl nyilvánvaló, hogy a törvény útján senki nem válik az Isten elõtt igazzá, mert "az igaz a hitbõl él". (Galatáknak írt levél 3, 11)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina