Löydetty 1019 Tulokset: elõtt

 • Megfutamítjátok ellenségeiteket, s elhullanak kardotok elõtt. (Leviták könyve 26, 7)

 • Öten közületek megfutamítanak százat, és százan megfutamítanak tízezret, s ellenségeitek elhullanak kardotok elõtt. (Leviták könyve 26, 8)

 • Ellenetek fordulok, és elhullotok ellenségeitek elõtt. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyûlölnek titeket, s akkor is menekülni fogtok, ha senki sem üldöz benneteket. (Leviták könyve 26, 17)

 • Egymásba botlanak, mint a kard elõtt, noha senki sem kergeti õket. Nem állhattok meg ellenségeitek elõtt, (Leviták könyve 26, 37)

 • Nadab és Abihu azonban meghaltak az Úr színe elõtt, amikor a Sínai pusztában méltatlan tûzáldozatot mutattak be az Úrnak. Fiaik nem voltak, ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot, atyjuk, Áron felügyeletével. (Számok könyve 3, 4)

 • A hajlék elõtt, keleti irányban azonban, a megnyilatkozás sátora elõtt, napkelet felé Mózes és Áron táboroztak, mellettük meg fiaik, akiknek a szentély szolgálata volt a feladatuk, Izrael fiai kötelességeinek teljesítésére. Minden illetéktelennek, aki odamerészkedett, halállal kellett bûnhõdnie. (Számok könyve 3, 38)

 • hogy valaki más hál vele, a dolog azonban rejtve marad a férje elõtt, mivel titokban szennyezte be magát, s tanúk sem lépnek fel ellene, mert hisz vigyázott, nehogy rajtakapják, (Számok könyve 5, 13)

 • Azután a pap vegye ki az asszony kezébõl a féltékenység miatti ételáldozatot, majd lengesse meg az ételáldozatot az Úr elõtt, és vigye az oltárra. (Számok könyve 5, 25)

 • Most a pap végezze el vele a bemutatás szertartását az Úr elõtt. A szegyen és combon kívül ezek a papnak járnak, szent adományként. Ezután az Istennek szentelt ismét ihat bort." (Számok könyve 6, 20)

 • Erre Mózes és Áron Izrael fiainak egész egybegyûlt közössége elõtt arcra borultak. (Számok könyve 14, 5)

 • Már épp azon gondolkozott az egész közösség, hogy megkövezi õket, amikor az Úr dicsõsége Izrael minden fia elõtt megjelent a megnyilatkozás sátoránál. (Számok könyve 14, 10)

 • ezzel a pap oldozza fel Izrael fiainak egész közösségét. Így bocsánatot nyernek, mivel csak tévedés történt, s mert tévedésükért áldozati ajándékaikat égõáldozatul, s az Úr elõtt engesztelõ áldozatul bemutatják az Úrnak. (Számok könyve 15, 25)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina