Löydetty 1019 Tulokset: elõtt

 • jöjjön ki, lépjen az Úr elõtt álló oltárhoz, és végezze el az oltáron az engesztelés szertartását. Vegyen a bika vérébõl és a bak vérébõl, kenjen belõle körös-körül az oltár szarvaira. (Leviták könyve 16, 18)

 • Ezen a napon végezzék el rajtatok az engesztelés szertartását, hogy megtisztuljatok. Tiszták lesztek az Úr elõtt minden bûnötöktõl. (Leviták könyve 16, 30)

 • hogy elhozná a megnyilatkozás sátorának bejáratához és felajánlana belõle az Úr hajléka elõtt, az ilyen ember felelõs a kiontott vérért, s ki kell irtani a népbõl. (Leviták könyve 17, 4)

 • A pap öntse a vért az Úr oltárára, amely a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt áll, a hájat meg égesse el a megbékélés illatául az Úrnak. (Leviták könyve 17, 6)

 • A pap az áldozatra szánt kossal végezze el az engesztelés szertartását az ember fölött az Úr elõtt az elkövetett bûnért, s akkor az elkövetett bûn bocsánatot nyer. (Leviták könyve 19, 22)

 • Ha valaki feleségül veszi nõvérét, apjának lányát, vagy anyjának lányát, s fölfedik egymás meztelenségét, az gyalázatos dolog. Ki kell õket irtani népük tagjainak színe elõtt. Mivel feltárta nõvérének meztelenségét, viselje bûnének büntetését. (Leviták könyve 20, 17)

 • A pap végezze el vele a felajánlás mozdulatát az Úr elõtt éppúgy, mint a kenyér zsengéjével. A két bárány mint az Úrnak adott szent dolog jusson a papnak. (Leviták könyve 23, 20)

 • Ezen a napon ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, mert ez az engesztelés napja, amelyen elvégzik fölöttetek az engesztelés szertartását az Úr, a ti Istenetek elõtt. (Leviták könyve 23, 28)

 • Az elsõ napon vigyetek magatokkal szép gyümölcsöket, pálmaágakat, patak menti fûzfaágakat, és vigadjatok hét napig az Úr, a ti Istenetek színe elõtt. (Leviták könyve 23, 40)

 • Áron ezt a lángot a megnyilatkozás sátorában, a bizonyság függönye elé helyezte. Ennek ott kell lennie állandóan az Úr elõtt, estétõl reggelig. Örök törvény ez utódaitok számára. (Leviták könyve 24, 3)

 • Azután rakd õket két sorban - hatot-hatot téve egy sorba - az Úr elõtt álló tiszta asztalra. (Leviták könyve 24, 6)

 • mintha évek szerint fizetett munkás volna. Ne bánjanak vele kényük-kedvük szerint a szemed elõtt. (Leviták könyve 25, 53)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina