Löydetty 721 Tulokset: amely

 • s amely most nyilvánvaló is lett Üdvözítõnk, Krisztus Jézus megjelenésével. Õ legyõzte a halált, s felragyogtatta elõttünk az életet és a halhatatlanságot, az evangéliummal, (Timóteusnak írt II. levél 1, 10)

 • A föld ugyanis, amely beissza a gyakori esõt és jó termést hoz mûvelõjének, az Isten áldásában részesül. (Zsidóknak írt levél 6, 7)

 • Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, (Zsidóknak írt levél 6, 19)

 • a törvény tudniillik nem vezetett el a tökéletességre, csak elõkészítõje volt egy jobb reménynek, amely közelebb visz az Istenhez. (Zsidóknak írt levél 7, 19)

 • A törvény tehát gyarló embereket rendelt fõpappá, az eskü szava azonban, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút. (Zsidóknak írt levél 7, 28)

 • Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak elõképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe elõtt közbenjárjon értünk. (Zsidóknak írt levél 9, 24)

 • hanem rettenetes ítélet és lángoló tûz vár ránk, amely megemészti a lázadókat. (Zsidóknak írt levél 10, 27)

 • Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét. (Zsidóknak írt levél 10, 29)

 • Ezért mi, akiket a tanúknak ilyen felhõje övez, váljunk szabaddá minden tehertõl, különösen a bûntõl, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az elõttünk levõ pályát. (Zsidóknak írt levél 12, 1)

 • Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: Fiam, ne vedd kevésbé az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. (Zsidóknak írt levél 12, 5)

 • az új szövetség közvetítõjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé. (Zsidóknak írt levél 12, 24)

 • Hát nem õk gyalázzák meg azt a fönséges nevet, amely le van híva rátok? (Szent Jakab levele 2, 7)


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina