Löydetty 86 Tulokset: Ellenük

 • Lemegyek hát és megnézem, hogy mindenki úgy viselkedett-e vagy sem, ahogy az ellenük szóló panasz szava felhatolt hozzám, tudni akarom." (Teremtés könyve 18, 21)

 • mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten elõtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el õket." (Teremtés könyve 19, 13)

 • A papoknak is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, meg kell szentelõdniük, nehogy az Úr haragra gerjedjen ellenük." (Kivonulás könyve 19, 22)

 • engedd, hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el õket, és téged teszlek nagy néppé." (Kivonulás könyve 32, 10)

 • Ellenük fordulok, és ellenségeik földjére viszem õket. Akkor majd a körülmetéletlen szív megalázkodik, és vezekelnek bûneikért. (Leviták könyve 26, 41)

 • S az Úr haragja fölgerjedt ellenük. Amikor elment, (Számok könyve 12, 9)

 • Majd megfordultak és Básán felé tartottak. Ám Básán királya, Og, egész népével kivonult ellenük, hogy Edreinél harcba szálljon velük. (Számok könyve 21, 33)

 • Az Úr megver ellenségeid elõtt: egy úton felvonulsz ellenük és hét úton menekülsz elõlük, úgyhogy elrettentõ példa leszel a föld minden országának. (Második Törvénykönyv 28, 25)

 • "Gyûjtsétek elém törzseitek véneit és elöljáróitokat, hadd hirdessem nekik hangosan ezeket a szavakat, s hadd hívjam tanúul ellenük az eget és a földet. (Második Törvénykönyv 31, 28)

 • E hír hallatára összegyûlt Izrael fiainak a közössége Silóban, hogy hadba vonuljon ellenük. (Józsue könyve 22, 12)

 • A válasz tetszett Izrael fiainak, dicsõítették Istent, s nem beszéltek többé arról, hogy hadba vonulnak ellenük és fölégetik azt a földet, amelyet Ruben fiai és Gád fiai laktak. (Józsue könyve 22, 33)

 • Józsue halála után Izrael fiai megkérdezték az Urat: "Ki vonuljon fel közülünk elsõnek a kánaániak ellen, hogy támadást indítson ellenük?" (Bírák könyve 1, 1)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina