Löydetty 118 Tulokset: áldott

 • Azután ezt mondta: "Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája. (Teremtés könyve 9, 26)

 • "Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten elõtt, aki az eget és a földet teremtette. S áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet." Õ pedig tizedet adott neki mindenbõl. (Teremtés könyve 14, 20)

 • és mondta: "Áldott legyen az Úr, uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg szeretetét és hûségét uramtól. Az Úr egyenesen uram testvérének házába vezetett." (Teremtés könyve 24, 27)

 • Népek szolgáljanak neked és nemzetek hódoljanak elõtted. Légy ura testvéreidnek, s hajoljanak meg elõtted anyád fiai. - Legyen átkozott, aki átkoz, és áldott, aki áld téged." (Teremtés könyve 27, 29)

 • Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." (Teremtés könyve 27, 33)

 • Lábán így felelt: "Ha kegyelmet találtam szemedben... jövendölés útján megtudtam, hogy Isten miattad áldott meg." (Teremtés könyve 30, 27)

 • Jetró ezt mondta: "Áldott legyen az Úr, aki az egyiptomiak hatalmából és a fáraó hatalmából kiszabadított benneteket és a népet az egyiptomiak hatalmából kiváltotta. (Kivonulás könyve 18, 10)

 • Gyere és átkozd meg nekem, mert hatalmasabb nálam. Akkor talán megbirkózom vele és ki tudom ûzni az országból. Tudom ugyanis, hogy akit megáldasz, az áldott, s akit megátkozol, az átkozott." (Számok könyve 22, 6)

 • Erre azt mondta Isten Bileámnak: "Nem szabad velük menned! Nem szabad megátkoznod a népet, mert áldott!" (Számok könyve 22, 12)

 • Mint az oroszlán, térdre ereszkedik, elnyújtózik, mint az oroszlán nõsténye - ki meri zavarni? Legyen áldott, aki megáld, hanem aki átkoz, legyen átkozott!" (Számok könyve 24, 9)

 • Minden más nép elõtt áldott leszel: nem lesz terméketlen körödben sem férfi, sem nõ, sõt még jószág sem. (Második Törvénykönyv 7, 14)

 • Áldott leszel a városban és áldott a határban. (Második Törvénykönyv 28, 3)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina