Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • Ode prvi i izli svoju èašu na zemlju. I pojavi se èir, koban i bolan, na ljudima što nose žig Zvijerin i klanjaju se kipu njezinu. (Otkrivenje 16, 2)

 • I zaèujem žrtvenik kako govori: "Da, Gospode, Bože, Svevladaru! Istiniti su i pravedni sudovi tvoji!" (Otkrivenje 16, 7)

 • I reèe mi anðeo: "Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. (Otkrivenje 17, 15)

 • Zaèujem i drugi glas s neba: "Iziðite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajednièari grijeha njezinih! (Otkrivenje 18, 4)

 • Svjetlost svjetiljke u tebi više neæe sjati! Glas zaruènika i zaruènice u tebi se više neæe èuti! Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i èaranja tvoja zavedoše sve narode; (Otkrivenje 18, 23)

 • Iz usta mu izlazi oštar maè kojim æe posjeæi narode. Vladat æe njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara. (Otkrivenje 19, 15)

 • Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapeèati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuæu godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. (Otkrivenje 20, 3)

 • iziæi æe zavesti narode sa èetiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit æe ih kao pijeska morskoga. (Otkrivenje 20, 8)

 • I još mi reèe: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Poèetak i Svršetak! Ja æu žednomu dati s izvora vode života zabadava. (Otkrivenje 21, 6)

 • I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjèeva. (Otkrivenje 22, 1)

 • I Duh i Zaruènica govore: "Doði!" I tko ovo èuje, neka rekne: "Doði!" Tko je žedan, neka doðe; tko hoæe, neka zahvati vode života zabadava! (Otkrivenje 22, 17)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina