Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • A koji se oglÄedÄa u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen æe biti u svem djelovanju svome. (Jakovljeva poslanica 1, 25)

 • Tako govorite i tako èinite kao oni koji imaju biti suðeni po zakonu slobode. (Jakovljeva poslanica 2, 12)

 • Može li, braæo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. (Jakovljeva poslanica 3, 12)

 • Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeæi u razvratnostima, požudama, pijanèevanjima, pijankama, opijanjima i bezakonièkim idolopoklonstvima. (Prva Petrova poslanica 4, 3)

 • Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju rijeè posta iz vode i po vodi. (Druga Petrova poslanica 3, 5)

 • Ovo vam napisah o onima koji vas zavode. (Prva Ivanova poslanica 2, 26)

 • Obradovah se veoma što sam meðu tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. (Druga Ivanova poslanica 1, 4)

 • To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka. (Poslanica Jude apostola 1, 16)

 • Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i moguænici, rob i slobodnjak - svi se sakriše u spilje i peæine gorske (Otkrivenje 6, 15)

 • Oni imaju vlast zakljuèati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu. (Otkrivenje 11, 6)

 • I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što èuvaju Božje zapovijedi i drže svjedoèanstvo Isusovo. (Otkrivenje 12, 17)

 • Za njim eto drugog anðela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!" (Otkrivenje 14, 8)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina