Löydetty 1043 Tulokset: ode

 • Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno æu doæi i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. (Evanðelje po Ivanu 14, 3)

 • No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neæe doæi k vama; ako pak odem, poslat æu ga k vama. (Evanðelje po Ivanu 16, 7)

 • nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteèe krv i voda. (Evanðelje po Ivanu 19, 34)

 • Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio uèenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. (Evanðelje po Ivanu 19, 38)

 • A doðe i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu noæu - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. (Evanðelje po Ivanu 19, 39)

 • Ode dakle Marija Magdalena i navijesti uèenicima: "Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao." (Evanðelje po Ivanu 20, 18)

 • On im odgovori: "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. (Djela apostolska 1, 7)

 • da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto." (Djela apostolska 1, 25)

 • Tada zapovjednik sa stražarima ode te ih dovede - ne na silu jer se bojahu da ih narod ne kamenuje. (Djela apostolska 5, 26)

 • Taj su Šator preuzeli oci naši i pod Jošuom ga unijeli u posjed s kojega Bog pred licem njihovim rastjera narode. Tako bijaše sve do dana Davida, (Djela apostolska 7, 45)

 • Putujuæi tako, stigoše do neke vode pa æe dvoranin: "Evo vode! Što prijeèi da se krstim?" (Djela apostolska 8, 36)

 • A kad iziðoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom, (Djela apostolska 8, 39)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina