1. Fiule, nu uita de legea mea şi poruncile mele ţine-le la inima ta,

2. ca să ţi se lungească zilele şi anii vieţii, şi-ţi vor adăuga pace!

3. Îndurarea şi adevărul să nu te părăsească, leagă-le la gâtul tău şi scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

4. Vei afla har şi prudenţa celui bun în ochii lui Dumnezeu şi a oamenilor.

5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta!

6. Recunoaşte-l pe toate căile tale şi el va îndrepta toate cărările tale!

7. Nu fi înţelept în ochii tăi, teme-te de Domnul şi îndepărtează-te de rău!

8. Ea va fi vindecare pentru trupul tău, revigorare pentru oasele tale.

9. Cinsteşte-l pe Domnul mai mult decât averile tale, mai mult decât primiţia tuturor veniturilor tale!

10. Atunci, hambarele tale vor fi pline peste măsură şi teascurile vor da pe dinafară mustul.

11. Nu refuza disciplina Domnului, fiule, şi nu te dezgusta de reproşul lui!

12. Căci Domnul îl mustră pe cel pe care-l iubeşte ca un tată, pe fiul de care-i place.

13. Fericit este omul care află înţelepciunea, omul care dobândeşte înţelegerea!

14. Căci câştigul ei este mai bun decât câştigul de argint şi venitul ei este mai mult decât aurul fin.

15. Ea este mai preţioasă decât coralii şi toate dorinţele tale nu sunt egale cu ea.

16. La dreapta ei se lungesc zilele şi la stânga ei se află bogăţie şi onoare.

17. Căile ei sunt căi plăcute şi toate potecile ei sunt [pline] de pace.

18. Ea este pomul vieţii pentru cei care se ţin de ea, iar cei care se sprijină de ea sunt fericiţi.

19. Domnul a întemeiat pământul prin înţelepciune, a stabilit cerurile prin înţelegere.

20. Prin cunoaşterea lui s-au despicat abisurile şi norii picură rouă.

21. Fiule, să nu se îndepărteze de ochii tăi, ci observă planul şi chibzuinţa!

22. Căci ele vor viaţa sufletului tău şi graţia gâtului tău.

23. Atunci vei merge în siguranţă pe drumul tău şi piciorul tău nu se va clătina.

24. Dacă te vei culca, nu te vei înspăimânta şi, dacă vei adormi, va fi dulce somnul tău.

25. Nu te teme de spaima neaşteptată şi că vine devastarea celor vinovaţi!

26. Căci Domnul va fi încrederea ta şi el va păzi piciorul tău de capcană.

27. Nu refuza un bine celui care are nevoie de el când este la îndemâna ta să-l faci!

28. Nu spune aproapelui tău: „Mergi şi întoarce-te! Mâine îţi voi da”, atunci când tu ai!

29. Nu plănui răul împotriva prietenului tău când el locuieşte în siguranţă cu tine!

30. Nu te certa cu nimeni pe degeaba dacă nu ţi s-a făcut niciun rău!

31. Nu-l invidia pe omul violent şi nu alege niciuna dintre căile sale!

32. Căci cel corupt este abominábil pentru Domnul; sfatul lui sunt cei drepţi.

33. Blestemul Domnului este în casa celui vinovat, dar locuinţa celor drepţi el o binecuvântează.

34. El îi ia în râs pe cei batjocoritori, dar celor umili le dă har.

35. Înţelepţii vor moşteni onoarea, iar cei nesimţiţi se vor ridica pentru ruşine.


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina