1. Domnul i-a zis lui Moise în pustiul Sínai, în cortul întâlnirii, în ziua întâi a lunii a doua, în al doilea an după ieşirea lor din ţara Egiptului:

2. „Faceţi recensământul întregii adunări a fiilor lui Israél, după familiile lor, după casele părinţilor lor, numărând numele tuturor bărbaţilor, unul câte unul,

3. de la douăzeci de ani în sus, pe toţi cei care pot ieşi la luptă în Israél; număraţi-i, tu şi Áaron, după grupele lor!

4. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare trib, cap al casei părinţilor săi!

5. Iată numele bărbaţilor care vor fi împreună cu voi: pentru Rubén: Eliţúr, fiul lui Şedeúr;

6. pentru Simeón: Şelumiél, fiul lui Ţurişadái;

7. pentru Iúda: Nahşón, fiul lui Aminadáb;

8. pentru Isahár: Natanaél, fiul lui Ţuár;

9. pentru Zabulón: Elíab, fiul lui Helón;

10. pentru fiii lui Iosíf, în Efraím: Elişamá, fiul lui Amihúd; în Manáse: Gamaliél, fiul lui Pedahţúr;

11. pentru Beniamín: Abídan, fiul lui Ghideoní;

12. pentru Dan: Ahiézer, fiul lui Amişadái;

13. pentru Aşér: Paghiél, fiul lui Ocrán;

14. pentru Gad: Eliasáf, fiul lui Deuél;

15. pentru Neftáli: Ahirá, fiul lui Enán.

16. Aceştia sunt cei chemaţi ai adunării, căpeteniile triburilor părinţilor lor: sunt capi ai [grupelor de] o mie ale lui Israél”.

17. Moise şi Áaron i-au luat pe bărbaţii aceştia care fuseseră chemaţi pe nume

18. şi au adunat toată comunitatea în ziua întâi a lunii a doua: şi-au înregistrat familiile după casele părinţilor lor, numărând numele celor de la douăzeci de ani în sus unul câte unul.

19. Moise a făcut numărătoarea în pustiul Sínai, aşa cum îi poruncise Domnul.

20. Fiii lui Rubén, întâiul născut al lui Israél, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, unul câte unul, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

21. cei număraţi din tribul lui Rubén erau patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22. Fiii lui Simeón, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, număraţi după numărul numelor, unul câte unul, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

23. cei număraţi din tribul lui Simeón erau cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24. Fiii lui Gad, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

25. cei număraţi din tribul lui Gad erau patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26. Fiii lui Iúda, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

27. cei număraţi din tribul lui Iúda erau şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28. Fiii lui Isahár, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

29. cei număraţi din tribul lui Isahár erau cincizeci şi patru de mii patru sute.

30. Fiii lui Zabulón, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

31. cei număraţi din tribul lui Zabulón erau cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32. Fiii lui Iosíf, cei din Efraím, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

33. cei număraţi din tribul lui Efraím erau patruzeci de mii cinci sute.

34. Cei din Manáse, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

35. cei număraţi din tribul lui Manáse erau treizeci şi două de mii două sute.

36. Fiii lui Beniamín, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

37. cei număraţi din tribul lui Beniamín erau treizeci şi cinci de mii patru sute.

38. Fiii lui Dan, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

39. cei număraţi din tribul lui Dan erau şaizeci şi două de mii şapte sute.

40. Fiii lui Aşér, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

41. cei număraţi din tribul lui Aşér erau patruzeci şi una de mii cinci sute.

42. Fiii lui Neftáli, generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care pot ieşi la luptă,

43. cei număraţi din tribul lui Neftáli erau cincizeci şi trei de mii patru sute.

44. Aceştia sunt cei număraţi pe care i-au numărat Moise şi Áaron şi căpeteniile lui Israél, doisprezece bărbaţi: erau câte unul pentru fiecare casă a părinţilor săi.

45. Toţi cei număraţi dintre fiii lui, după casele părinţilor lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi cei care în Israél pot ieşi la luptă,

46. toţi cei număraţi erau şase sute trei mii cinci sute cincizeci.

47. Leviţii, după tribul părinţilor lor, nu au fost număraţi printre ei.

48. Domnul i-a zis lui Moise:

49. „Să nu faci recensământul tribului lui Lévi şi să nu-i numeri capii printre fiii lui Israél!

50. Încredinţează levíţilor cortul mărturiei, toate instrumentele lui şi tot ce-i aparţine! Ei să poarte cortul şi toate instrumentele lui, să slujească în el şi să-şi fixeze locuinţele în jurul cortului!

51. Când este ridicat cortul, să-l desfacă levíţii şi când se fixează cortul, să-l ridice levíţii; orice străin care se apropie să fie dat la moarte!

52. Fiii lui Israél să-şi aşeze cortul, fiecare în tabăra lui, fiecare lângă steagul lui, după grupele lor,

53. iar levíţii să-şi aşeze tabăra în jurul cortului mărturiei ca să nu vină mânia asupra adunării fiilor lui Israél! Leviţii să păzească ceea ce trebuie păzit la cortul mărturiei”!

54. Fiii lui Israél au făcut toate aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise: aşa au făcut.


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina