1. Fiule, dacă primeşti cuvintele mele şi păstrezi la tine poruncile mele,

2. dacă asculţi cu urechea înţelepciunea şi dacă-ţi pleci inima spre înţelegere,

3. ba mai mult, dacă vei striga după pricepere şi dacă-ţi vei înălţa glasul după înţelegere,

4. dacă o vei căuta ca pe argint şi dacă te vei interesa ca de comori,

5. atunci vei pricepe teama de Domnul şi vei afla cunoaşterea lui Dumnezeu.

6. Căci Domnul dă înţelepciunea, din gura lui [ies] cunoaşterea şi înţelegerea.

7. El rezervă pentru cei drepţi succesul, este scut pentru cei care umblă în neprihănire.

8. Păzeşte căile judecăţii şi ocroteşte drumul celor pioşi ai săi.

9. Atunci vei pricepe dreptatea şi judecata, nepărtinirea, pe orice cale a binelui.

10. Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoaşterea va fi deliciul sufletului tău.

11. Chibzuinţa va veghea asupra ta şi înţelegerea te va păzi,

12. ca să te scape de calea cea rea, de omul care spune [lucruri] perfide,

13. de cei care părăsesc cărările dreptăţii ca să meargă pe căile întunericului,

14. care se bucură să facă răul, exultă de perfidia răului,

15. ale căror căi sunt strâmbe şi ale căror cărări sunt încâlcite;

16. ca să te scape de femeia venetică, de străina ale cărei cuvinte sunt seducătoare,

17. care-l părăseşte pe soţul tinereţii sale şi uită de alianţa cu Dumnezeul ei.

18. Căci casa ei alunecă spre moarte, cărările ei, spre umbre.

19. Toţi cei care intră la ea nu se mai întorc şi nu mai ajung la căile vieţii.

20. De aceea, tu să umbli pe calea celor buni, să ţii cărările celor drepţi!

21. Căci cei drepţi vor locui pământul şi cei neprihăniţi vor fi lăsaţi pe el.

22. Dar cei vinovaţi vor fi şterşi de pe pământ, iar cei mincinoşi vor fi îndepărtaţi de pe el.


“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina