1. Paul, apostol, nu din partea oamenilor, nici prin mijlocirea vreunui om, ci prin Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morţi;

2. şi toţi fraţii care sunt cu mine, către Bisericile din Galáţia,

3. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos,

4. care s-a dat pe sine însuşi pentru păcatele noastre ca să ne scoată din lumea prezentă, după voinţa lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,

5. căruia să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin.

6. Mă mir că aţi trecut atât de repede de la cel care v-a chemat, prin harul lui Cristos, la o altă evanghelie.

7. De fapt, nu este alta, ci sunt doar unii care vă tulbură şi vor să schimbe evanghelia lui Cristos.

8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar predica o altă evanghelie în afară de aceea pe care v-am predicat-o, să fie anátema!

9. Aşa cum am mai spus, o spun acum din nou: dacă cineva vă predică o altă evanghelie în afară de aceea pe care aţi primit-o, să fie anátema!

10. Caut eu oare acum bunăvoinţa oamenilor? Sau a lui Dumnezeu? Ori caut eu să plac oamenilor? Dacă aş căuta să plac oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos.

11. Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că evanghelia predicată de mine nu este după om:

12. nici n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci [am primit-o] prin revelaţia lui Isus Cristos.

13. Aţi auzit, desigur, de purtarea mea când eram în iudaism; cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi încercam s-o distrug.

14. Şi pentru că eram plin de zel pentru tradiţia [primită] de la strămoşi, îi întreceam în iudaism pe mulţi de o vârstă cu mine din neamul meu.

15. Dar când i-a plăcut lui Dumnezeu, cel care m-a pus deoparte încă din sânul mamei mele şi m-a chemat prin harul său,

16. mi l-a revelat pe Fiul său în mine ca să-l vestesc neamurilor [păgâne] imediat, fără să mă sfătuiesc cu cineva.

17. Şi fără să urc la Ierusalím, la cei care erau apostoli înaintea mea, am mers în Arábia, apoi m-am întors din nou la Damásc.

18. Trei ani după aceea, am urcat la Ierusalím să fac cunoştinţă cu Chéfa şi am rămas la el timp de cincisprezece zile.

19. Dar nu am văzut pe nimeni altul dintre apostoli, în afară de Iacób, fratele Domnului.

20. Ceea ce vă scriu, iată, [mărturisesc] înaintea lui Dumnezeu că este adevărat!

21. După aceea am mers în ţinuturile Síriei şi ale Cilíciei,

22. dar nu eram cunoscut la faţă Bisericilor din Iudéea care sunt în Cristos.

23. Acestea auziseră numai: „Cel care ne persecuta odinioară acum vesteşte credinţa pe care căuta atunci să o distrugă”.

24. Şi îl glorificau pe Dumnezeu datorită mie.


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina